วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกรองน้ำและตู้กดน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสุข-นางปิ๊ก หมู่ 10 บ้านหนองออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายทองนาค หมู่ 10 บ้านหนองออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพัก คสล. บริเวณโครงการโฮมการ์เด้นวิลล์ หมู่ 6 บ้านระกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขเลขทะเบียน บห 4803 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 2 ชั้น แบบมาตรฐาน ม.4 (ข) มีเครื่องเสียง พร้อมคาราโอเกะชั้นบน-ล่าง มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0151 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0022,420-53-0023 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมระบบถังกรองทราย โรงกรองน้ำประปาบ้านกล้วย หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมโคมไฟส่องสว่างบริเวณรอบสนาม อบต.จอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง