วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรัตนพิธาน - ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างเครื่องจักรเพื่อทำการกำจัดวัชพืชและลอกโคลน บริเวณเหมืองยืมฝั่งซ้าย และเหมืองยืมฝั่งขวา บ้านกล้วย หมู่ 2,บ้านระกาย หมู่ 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมเชื่อมทางหลวง ทางเข้าหนองม่วง หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดหาเครื่องจักรและจัดหาแรงงาน เพื่อปรับพื้นที่และกำจัดวัชพืชพร้อมพรวนดินบริเวณสวนป่าองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ข้างสนามฟุตซอล และหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 36,264 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,143 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 89-1456 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-61-0004 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง