วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
จ้างรื้อถอดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0013,420-51-0018 และ ย้าย ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0052 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 89-1456 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-61-0004 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-0022 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-0024 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-0020 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-0024 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-0020 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-0024 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตรม. จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อหินคลุก จำนวน 680 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-8485 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบล็อกคอนเวิรด์-บ้านนายมาก หมู่ 9 บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง