วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางมะลิวัลย์-สวนนายเสมียน หมู่ 12 บ้านสระตาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนรัตนภิธาน หมู่ 10 บ้านหนองออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อธงประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๑๐) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร X ๓.๐๐ เมตร พร้อมชุดโครงเหล็กและดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหล่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 (ซอยมาลัย) หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนางพวงรัตน์-บ้านนางประนอม หมู่ 12 บ้านสระตาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างทางเดิน อบต.จอหอ หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง