วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างรถแบ็คโฮ ขนาด PC120 1 คัน จำนวน 1 วัน (8 ชั่วโมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปา หมู่บ้านรัตนภิธาน หน้าบ้านเลขที่ 375 หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนาบุงลี - ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งไฟประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.จอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเนตร หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ) จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง