องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 16 คน
เมื่อวาน 21 คน
อาทิตย์นี้ 119 คน
เดือนนี้ 156 คน
ปีนี้ 156 คน
ทั้งหมด 156 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26-06-56)  กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ใน...
       เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าบริเวณสวนป่า ...
 
  กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ...
  ศูนย์น้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ อบต.จอหอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้า...
  การฝึกอบรม ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปร...
  ครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการโคราชคาร...
  กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุติดเตียง ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสู...
  เวทีเสวนาสร้างสุขอย่างยั่งยืน
  โครงการ อบต.จอหอ สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Big Cleanin...
  กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวร่วมกับไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการออกประชาคมหมู่บ้าน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 

 

 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.