องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 

 

ข่าวจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]62
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย สำหรับประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]76
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]86
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องการยื่นแบบการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 24 ธ.ค. 2564 ]84
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]119
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องกำหนดการรับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]91
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]116
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]129
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎหระทรวงกำหนดอัตรภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]119
10 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]122
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]119
12 ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 ก.ค. 2563 ]123
13 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]115
14 ปัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]86
15 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]95
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 7 ต.ค. 2562 ]117
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 7 ต.ค. 2562 ]92
18 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2562 ]116
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]115
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง กำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2562-2565) [ 5 ต.ค. 2561 ]123
 
หน้า 1|2