องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกท่านสำรองน้ำไว้ใช้ โดยทางกิจการประปาจะทำการปิดระบบ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]12
2 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 11 เมษายน พ.ศ.2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]9
3 ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกท่านสำรองน้ำไว้ใช้ โดยทางกิจการประปาจะทำการปิดระบบ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]16
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]10
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]14
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]14
7 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ขอเชิญผู้สูงอายุ คนพิการ เข้าร่วมอบรม " โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ คนพิการ " [ 15 ก.พ. 2567 ]12
8 ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกท่านสำรองน้ำไว้ใช้ โดยทางกิจการประปาจะทำการปิดระบบ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]9
9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2567 เปิดรับสมัครประชาชนในพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ [ 12 ก.พ. 2567 ]15
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระกาย ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ลงทะเบียนจัดทำข้อมูลยืนยันตัวตน ตามนโยบาย " 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว " [ 9 ก.พ. 2567 ]11
11 ขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) [ 8 ก.พ. 2567 ]12
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลจอหอ จะปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ บ้านสระธรรมขันธ์ ม.8 จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย [ 7 ก.พ. 2567 ]14
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]9
14 ประชาสัมพันธ์ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจร " ปิดเส้นทางจราจร เส้นหน้าโรงเรียนบ้านบึงทับช้าง [ 30 ม.ค. 2567 ]14
15 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เปิดรับชำระและยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]14
16 ขอเชิญชวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดและชมการแข่งขัน กีฬาเปตองรายการ " บ้านกล้วยโอเพ่น " ครั้งที่ 4 [ 24 ม.ค. 2567 ]10
17 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้พิการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 23 ม.ค. 2567 ]12
18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลจอหอ จะปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่บ้านโฮมการ์เดนท์วิลล์สระครก ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]9
19 ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจร " ถนนรัตนพิธาน ช่วงบ้านหนองออก โดยจะเริ่มรื้อ ผิวถนนเดิม ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]13
20 ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจร " ปิดถนนชั่วคราว " ช่วงบ้านนายจอม เสาศรี บ้านหนองออก หมู่ 10 โดยจะเริ่มรื้อ ผิวถนนเดิม ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12