องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การปิดระบบการผลิตนำ้ประปาทั้งหมด อบต.จอหอ (ปิดการจ่ายนำ้ประปา) [ 30 ม.ค. 2566 ]6
2 การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2566 ]4
3 การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้พิการ [ 4 ม.ค. 2566 ]2
4 ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายสำหรับประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]60
5 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 2) [ 19 ต.ค. 2565 ]37
6 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการล้างระบบกรอกนำ้ประปา บ้านกล้วย ม.2 และบ้านกรูด ม.11 (ปิดการจ่ายนำ้ประปา) [ 31 พ.ค. 2565 ]147
7 การเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตร ณ เคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม [ 25 พ.ค. 2565 ]143
8 นัดพบแรงงาน โคราช 10 มิถุนายน 2565 ณ เซ็นทรัล โคราช [ 25 พ.ค. 2565 ]154
9 ปฎิปฎิบัติอย่างไรเมื่อป่วยเป็นโควิด -19 และผู้ป่วยโควิด -19 ที่รับการรักษาครบกำหนดแล้ว ต้องตรวจหาเชื้อซ้ำหรือไม่ [ 25 มี.ค. 2565 ]122
10 การสำรวจถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 4 มี.ค. 2565 ]123
11 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคCovid - 19 [ 4 มี.ค. 2565 ]101
12 เรื่อง แจ้งการปิดระบบการผลิตน้ำประปาทั้งหมด ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]99
13 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญชวนชาวโคราช ตรวจ ATK ฟรี ณ ศาลากลางจังหวัด (ใต้ต้นโพธิ์) [ 23 ก.พ. 2565 ]99
14 ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงบนถนนสาธารณะสร้างความทเดือดร้อนแก่ผู้อื่น [ 21 ก.พ. 2565 ]92
15 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]131
16 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงบนถนนสาธารณะสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น [ 18 ก.พ. 2565 ]104
17 เรื่อง การซ่อมผิวจราจรโดยขุดรื้อ และเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายรัตนพิธาน [ 18 ก.พ. 2565 ]131
18 เรื่อง การปิดระบบการผลิตนำ้ประปาทั้งหมด อบต.จอหอ (ปิดการจ่ายนำ้ประปา) [ 31 ม.ค. 2565 ]157
19 เรื่อง การศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสุรนารี [ 26 ม.ค. 2565 ]155
20 เรื่อง หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนบ้านสำโรง ตอนชลประทานถึง คลองจาน [ 26 ม.ค. 2565 ]125
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign