องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง ระงับเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ [ 17 พ.ย. 2566 ]3
2 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ต.ค. 2566 ]46
3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]39
4 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... [ 24 ส.ค. 2566 ]122
5 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำวันที่ 27 เมษายน 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]61
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]53
7 ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านฐิติวัฒน์ [ 13 เม.ย. 2566 ]63
8 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีความสุข ประจำปี 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]69
9 ดับเพลิง เหตุไฟไหม้ทางสาธารณะ [ 12 เม.ย. 2566 ]105
10 ดำเนินการดับเพลิง ไฟไหม้หญ้าในพื้นที่ [ 12 เม.ย. 2566 ]53
11 เรื่อง การปิดระบบการผลิตนำ้ประปาทั้งหมด อบต.จอหอ (ปิดการจ่ายนำ้ประปา) [ 4 เม.ย. 2566 ]74
12 ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้วย [ 31 มี.ค. 2566 ]56
13 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านระกาย [ 31 มี.ค. 2566 ]58
14 รับประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมใช้และสวมใส่ผ้าไทย [ 30 มี.ค. 2566 ]56
15 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]60
16 เรื่อง การปิดระบบการผลิตนำ้ประปาทั้งหมด อบต.จอหอ (ปิดการจ่ายนำ้ประปา) [ 30 ม.ค. 2566 ]84
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]48
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]55
19 การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2566 ]79
20 การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้พิการ [ 4 ม.ค. 2566 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign