องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 199 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำวันที่ 27 เมษายน 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]7
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]2
3 ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านฐิติวัฒน์ [ 13 เม.ย. 2566 ]12
4 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีความสุข ประจำปี 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]13
5 ดับเพลิง เหตุไฟไหม้ทางสาธารณะ [ 12 เม.ย. 2566 ]15
6 ดำเนินการดับเพลิง ไฟไหม้หญ้าในพื้นที่ [ 12 เม.ย. 2566 ]8
7 เรื่อง การปิดระบบการผลิตนำ้ประปาทั้งหมด อบต.จอหอ (ปิดการจ่ายนำ้ประปา) [ 4 เม.ย. 2566 ]25
8 ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้วย [ 31 มี.ค. 2566 ]8
9 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านระกาย [ 31 มี.ค. 2566 ]8
10 รับประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมใช้และสวมใส่ผ้าไทย [ 30 มี.ค. 2566 ]6
11 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]5
12 เรื่อง การปิดระบบการผลิตนำ้ประปาทั้งหมด อบต.จอหอ (ปิดการจ่ายนำ้ประปา) [ 30 ม.ค. 2566 ]36
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]2
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]9
15 การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2566 ]21
16 การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้พิการ [ 4 ม.ค. 2566 ]18
17 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) [ 21 ธ.ค. 2565 ]2
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]7
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]5
20 ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายสำหรับประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]80
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign