องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนางมุ้ง - ลำเหมือง หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 18 พ.ค. 2566 ]44
2 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนางมุ้ง - ลำเหมือง หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 18 พ.ค. 2566 ]39
3 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนางมุ้ง - ลำเหมือง หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e.05/2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]47
4 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ศาลตาปู่ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จ้งหวันครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e.03/2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]70
5 ประกาศประกวดราคา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลี่ยงเมือง-หมู่บ้านสิรารมย์ หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง [ 23 พ.ย. 2565 ]31
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลี่ยงเมือง-หมู่บ้านสิรารมย์ หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง [ 23 พ.ย. 2565 ]32
7 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 9 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2565 ]63
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 9 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2565 ]59
9 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ศาลตาปู่ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 9 พ.ย. 2565 ]67
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศาลตาปู่ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 9 พ.ย. 2565 ]61
11 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]74
12 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2565 ]87
13 ประกาศผลผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนาบุงลี - ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.14/2565) [ 21 ก.ย. 2565 ]61
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเนตร หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (e15/2565) [ 19 ก.ย. 2565 ]57
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนาบุงลี - ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.14/2565) [ 7 ก.ย. 2565 ]58
16 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเนตร หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.ย. 2565 ]55
17 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเนตร หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (e15/2565) [ 7 ก.ย. 2565 ]59
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยหวานใจ หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2565 ]78
19 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยหวานใจ หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2565 ]70
20 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนาบุงลี - ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.14/2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20