องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2563

    เอกสารประกอบ รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ