องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง


ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าศาลตาปู่ หมู่ 11 บ้านกรูด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าศาลตาปู่ หมู่ 11 บ้านกรูด

    เอกสารประกอบ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าศาลตาปู่ หมู่ 11 บ้านกรูด
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ