องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง


ประกาศเผยแพีร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. หมู่บ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเผยแพีร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. หมู่บ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ