องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง


ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโกมินทร์ หมู่ 6 บ้านระกาย (ต่อ)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโกมินทร์ หมู่ 6 บ้านระกาย (ต่อ)

    เอกสารประกอบ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโกมินทร์ หมู่ 6 บ้านระกาย (ต่อ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ