องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน[วันที่ 2023-10-20][ผู้อ่าน 44]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณกิจการประปาบ้านกล้วย[วันที่ 2023-10-20][ผู้อ่าน 37]
 
  ซ่อมท่อเมนประปาแตก ขนาด 4 นิ้ว [วันที่ 2023-10-20][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาบุ่งลีหนองตะ...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 40]
 
  การปิดระบบการผลิตน้ำประปาทั้งหมด ยกเว้นบ้านกรูด หม...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 35]
 
  ซ่อมแซมไฟสาธารณะ บริเวณหมู่บ้านรุ่งนิรันดร์ หมู่ที...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 40]
 
  เติมนำ้มันเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง [วันที่ 2023-10-18][ผู้อ่าน 34]
 
  ซ่อมท่อประปาแตก บริเวณบ้านระกาย [วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 32]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะ บริเวณบ้านบึงทับช้าง [วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 25]
 
  ขุดค้นหาท่อเมนประปา บริเวณวัดประมวลราษฏร์[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 27]
 
  ซ่อมแซมไฟสาธารณะ บริเวณหมู่บ้านรุ่งนิรันดร์[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 39]
 
  ดำเนินการเติมนำ้มันเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง[วันที่ 2023-10-15][ผู้อ่าน 22]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign