องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


การขุดลอกกำจัดวัชพืชในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช บริเวณคลองชลประทานและบริเวณเหมืองยืม หมู่ที่ บ้านกล้วย หมู่ที่ 6 บ้านระกาย หมู่ที่ 9 บ้าสำโรง หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากคลองมีสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมากน้ำไหลไม่สะดวก ทำให้การกักเก็บนำ้ได้น้อยและเป็นทางเดินน้ำดิบเข้าสระประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค

2022-09-05
2022-09-05
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-06
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23