องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


การปิดระบบการผลิตนำ้ประปา(ปิดการจ่ายนำ้ประปา)บ้านกล้วย ม.2 และบ้านกรูด ม.11ทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์ของกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

เรื่อง การปิดระบบการผลิตน้ำประปาบ้านกล้วย ม.2 และบ้านกรูด ม.11 ทั้งหมด

#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

24 พฤษภาคม 2565

2022-09-05
2022-09-05
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-06
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23