องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ติดตามการระบายนำ้ที่ท่วมขัง ณ บริเวณศูนย์วิจัยดินเข็ม


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามการระบายนำ้ที่ท่วมขัง ณ บริเวณศูนย์วิจัยดินเข็ม บ้านบึงทับช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา

#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

23พฤษภาคม 2565

2022-09-05
2022-09-05
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-06
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23