องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลจอหอ โรงเรียนบ้านกล้วย


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลจอหอ ณ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ โดยนายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหารอบต.จอหอ ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย อดีต ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา สมาชิกสภา อบต.จอหอ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

7 มิถุนายน 2565

2022-09-05
2022-09-05
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-06
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23