องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลจอหอ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลจอหอ โดยนายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.จอหอ ท่านดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย อดีตผอ. เขตพื้นที่การศึกษา สมาชิก.อบต.จอหอ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

9มิถุนายน 2565

2022-09-05
2022-09-05
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-06
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23