องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านระกาย หมู่ที่ 6


วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านระกายหมู่ที่ 6 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-09