องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสมศักดิ์  ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมสระนำ้บ้านสระธรรมขันธ์ หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรไป-มา มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

2024-07-23
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09