องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสมศักดิ์  ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมสระนำ้บ้านสระธรรมขันธ์ หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรไป-มา มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-09