องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลจอหอ ระยะที่ 2


วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลจอหอ ระยะที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ และโรงเรียนภายในเขตตำบลจอหอ เป็นโครงการนำร่องมาแล้ว 1 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่จะให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงอย่างต่อเนื่อง

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-09