องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลจอหอ ระยะที่ 2


วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลจอหอ ระยะที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ และโรงเรียนภายในเขตตำบลจอหอ เป็นโครงการนำร่องมาแล้ว 1 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่จะให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงอย่างต่อเนื่อง

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28