องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลจอหอ


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลจอหอ ณ บ้านระกาย หมู่ที่ 6และบ้านหนองออก หมู่ที่ 10 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

2024-04-24
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05