องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลจอหอ


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลจอหอ ณ บ้านระกาย หมู่ที่ 6และบ้านหนองออก หมู่ที่ 10 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-13
2023-05-13
2023-05-12