องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสระธรรมขันธ์ หมู่ที่ 8


วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสระธรรมขันธ์ หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-13
2023-05-13
2023-05-12