องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสระธรรมขันธ์ หมู่ที่ 8


วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสระธรรมขันธ์ หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

2024-04-24
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05