องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มีโอกาสได้มาทำหน้าที่แทนประชาชน ขึ้นศาลเจรจา ต่อรองประนีประนอมคดีความ


วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

#วันนี้นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มีโอกาสได้มาทำหน้าที่แทนประชาชน ขึ้นศาลเจรจา ต่อรองประนีประนอมคดีความ เพื่อความสุขและความสบายใจของประชาชน ณ ศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา

#ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวตำบลจอหอจากท่านสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-13
2023-05-13
2023-05-12