องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มีโอกาสได้มาทำหน้าที่แทนประชาชน ขึ้นศาลเจรจา ต่อรองประนีประนอมคดีความ


วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

#วันนี้นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มีโอกาสได้มาทำหน้าที่แทนประชาชน ขึ้นศาลเจรจา ต่อรองประนีประนอมคดีความ เพื่อความสุขและความสบายใจของประชาชน ณ ศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา

#ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวตำบลจอหอจากท่านสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16