องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านหนองกระดังงา ซอยบ้านนางเสน่ห์ หมู่ที่ 15


วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านหนองกระดังงา ซอยบ้านนางเสน่ห์ หมู่ที่ 15 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-09