องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


โครงการเพื่อนช่วย เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสตำบลจอหอขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอภายใต้การนำของ นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดำเนินโครงการเพื่อนช่วย เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสตำบลจอหอขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต. ลงพื้นที่่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองกันเปื้อน สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ ภายในพื้นที่ตำบลจอหอ บ้านสระธรรมขันธ์ หมู่ที่ 8 และ บ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ 15 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสงฆ์ป่ามะขาม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-09