องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


จดหมายข่าว ประจำวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567


 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ภายใต้การนำของ นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ขอเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดังนี้ จดหมายข่าว ฉบับประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2567

#หากประชาชนชาวจอหอท่านใดมีความประสงค์ที่แจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะไม่สว่างและต้องการกำจัดต่อ สามารถประสานงานติดต่อสายตรง ท่านนายกสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์

#หมายเลขโทรศัพท์085-7789011 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ

#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ วันที่ 4 มิถุนายน 2567-------------------------------------------

#ช่องทางการติดต่อประสานงานอบต.จอหอ

1.สายตรงท่านนายกสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์:085-7789011

2.Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ประปาไม่ไหล ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ และต้องการกำจัดรังต่อ สามารถประสานงานติดต่อสายตรง ท่านนายกสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์

#หมายเลขโทรศัพท์085-7789011 เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ

#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 4 มิถุนายน 2567

-------------------------------------------

#ช่องทางการติดต่อประสานงานอบต.จอหอ

1.สายตรงท่านนายกสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์:085-7789011

2.Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

3.website : www.joho.go.th

4.หมายเลขโทรศัพท์ 0-4437-2079

2024-07-23
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09