องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายประยุง  ไขโพธิ์ 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

 นายประกอบ  แตงกลาง
นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

 
นายประคอง  หม่อมกระโทก นายประเสริฐ  ยี่จอหอ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ 6  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ 8

 
นายจำลอง  อินทร์โคกสูง  นายสมพร  มุ่งแถมกลาง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ 9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ 10

 
นายพิศิษฐ  ปิยะประสพสุข  นางศรีนวล  โปรดโคกสูง  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ 11  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ 12

    นายสงวน  แป้นคงพะเนาว์ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ 15

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign