องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 065-2963962


นางอำพร ประพันธมิตร
นางสาวชลิดา ศรีพิมาย
-
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร. 087-0836776
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 086-6482097
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางสาวสุนันทา ผกามาตร
 
นางลินิน  พูนผล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร. 064-1595003
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 088-5954594
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign