องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจิรฐา  ขอศรีกลาง
นางสาวสรรณา อินอำพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผช.จพง.สาธารณสุข
 
นายศรีสำเริง  อินทร์โคกสูง นายดำรงศักดิ์  เตียงช่างรัมย์ นายสุกุล เนตรโกสูง
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
     
   นายสมชาย ทือกระโทก
 
  คนงานประจำรถขยะ
 
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign