องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 24 พ.ค. 2565 ]119
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 13 พ.ค. 2565 ]114
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง นโยบายตต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) [ 8 ก.พ. 2565 ]120
4 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 3 ส.ค. 2564 ]179
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 11 พ.ค. 2564 ]193
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]176
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]120
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 10 ธ.ค. 2562 ]120
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 9 ต.ค. 2562 ]121
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]161
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]129
12 มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 13 พ.ค. 2562 ]124
13 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 มี.ค. 2562 ]121
14 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 30 ม.ค. 2562 ]152
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 พ.ย. 2561 ]151
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 5 พ.ย. 2561 ]203
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 5 พ.ย. 2561 ]171
18 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 20 มิ.ย. 2561 ]160
19 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 20 มิ.ย. 2561 ]126
20 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 27 ก.ค. 2560 ]165
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign