องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 10 ต.ค. 2565 ]57
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง นโยบายดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]54
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 10 ต.ค. 2565 ]54
4 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 ก.พ. 2565 ]147