องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]75
2 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (กรณีไปราชการ) [ 4 เม.ย. 2566 ]70
3 การรักษาราชการแทน (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) [ 4 เม.ย. 2566 ]81
4 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน [ 17 ก.พ. 2566 ]70
5 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) [ 8 ก.พ. 2566 ]70
6 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]64
7 การเปลี่ยนแปลง ปรับลดอันดับตำแหน่งของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง [ 1 พ.ย. 2565 ]55
8 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างกรณีเกษียณอายุราชการ [ 1 ก.ย. 2565 ]72
9 รายงานพนักงานส่วนตำบลเกษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์ [ 1 ก.ย. 2565 ]71
10 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง (เกิน 60 วัน) [ 1 ก.ย. 2565 ]72
11 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างกรณีโอนย้ายไป อปท.ที่ปลดล็อค [ 17 ส.ค. 2565 ]81
12 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (เกิน 60 วัน) [ 8 ก.พ. 2565 ]148
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]147
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 2 มี.ค. 2564 ]171
15 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 27 [ 23 ธ.ค. 2563 ]164