องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]55
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถ่ิน [ 4 เม.ย. 2566 ]49
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]56