องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 2 มี.ค. 2564 ]235
2 นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตรากำลังและบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) [ 4 มิ.ย. 2562 ]173
3 คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน [ 4 มิ.ย. 2562 ]165
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 5 มี.ค. 2561 ]181
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 [ 16 พ.ค. 2559 ]215