องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ