องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง และประกาศต่างๆ


ประกาศให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลจอหอ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลจอหอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ