องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง และประกาศต่างๆ


ประกาศ เรื่องจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศ ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่องจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศ ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ