องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ