องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ