องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่  2  สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ