องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569

    รายละเอียดข่าว

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2199 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566

เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569    เอกสารประกอบ

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ