องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ