องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


แนวทางในการประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางในการประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ