องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ