องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]6
2 ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 ก.ค. 2563 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 7 ต.ค. 2562 ]71
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]197
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง กำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2562-2565) [ 5 ต.ค. 2561 ]181
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]181
7 แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 1 ต.ค. 2561 ]200
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]179
9 ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 1 พ.ย. 2559 ]431
10 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 4 ม.ค. 2559 ]396
 
หน้า 1|2