องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]17
2 บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]15
3 รายงานผลการวิเคราะห์นผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1 รอบ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 8 เม.ย. 2563 ]19
4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการพัสดุ โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในเขตกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 27 ธ.ค. 2562 ]17
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]18
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (การประเมินผล ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]18
7 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ [ 25 มิ.ย. 2562 ]123
8 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 25 มิ.ย. 2562 ]96
9 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ [ 25 มิ.ย. 2562 ]111
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 มิ.ย. 2562 ]111
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8