องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ [ 25 มิ.ย. 2562 ]78
2 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 25 มิ.ย. 2562 ]60
3 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ [ 25 มิ.ย. 2562 ]71
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 มิ.ย. 2562 ]66
5 สถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]62
6 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 25 มิ.ย. 2562 ]55
7 สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]60
8 ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 5 มิ.ย. 2562 ]68
9 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉ.3) พ.ศ.2561 [ 4 มิ.ย. 2562 ]64
10 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แจ้งการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 4 มิ.ย. 2562 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8