องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ เรื่อง การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง  การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน ธันวาคม  2558
********************

 
...เพื่อให้การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550 จึงขอประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558  ดังบัญชีที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้...


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2559