องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์ ร่่วมกับนายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่่ ทำพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา จำนวน 2 หลัง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ให้กับ นางประกอบ ลอยสนั่น ชาวบ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ 15 และ นายบุญช่วย ยี่จอหอ ชาวบ้านหนองออก หมู่ี่่ที่ 10 ตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา