องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการโคราชคาร์บอนตำ่ เมืองไร้มลพิษกู้วิกฤตโลกร้อน ประจำปี 2558โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการโคราชคาร์บอนตำ่ เมืองไร้มลพิษกู้วิกฤตโลกร้อน ประจำปี 2558

โดยกองทุน สปสช.อบต.จอหอ ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ณ ศาลาประชาคม ม.9 บ้านสำโรง ตำบลจอหอ