องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559


วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ ประจำปี 2559 เพื่อเทิดทูก และรำลึกถึงพระมหากรถณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ