องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี 2561


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมาจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี 2561ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เพื่อนำแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไป